• Công Thành Chiến tổ chức thường xuyên
  • MU ONLINE HERO - ALPHA TEST 20/01/2024 - Game Thủ Đông Đảo
  • Nhiều sự kiện hấp dẫn do GM tổ chức
  • Anti hack cực tốt đem đến sự ổn định lâu dài cho MU ONLINE HERO - ALPHA TEST 20/01/2024
  • MU ONLINE HERO - ALPHA TEST 20/01/2024 có đội ngũ GM hỗ trợ nhiệt tình, thân thiện.
  • MU ONLINE HERO - ALPHA TEST 20/01/2024 sử dụng phiên bản Mu Online Season 6

MU ONLINE HERO - ALPHA TEST 20/01/2024

TIN TỨC GAME

Bảng Nguyên Liệu Reset [đọc: 97] 14-11
Bảng Giới Hạn Reset Nhân Vật [đọc: 54] 14-11
Các Lệnh Cơ Bản Trong Game Mu Online [đọc: 81] 14-11
Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 75] 14-11
Hướng Dẫn Phòng Chống Hack Và Keylogger [đọc: 42] 14-11
Tính Năng Mở Rộng Túi Đồ Nhân Vật [đọc: 35] 14-11
Hướng Dẫn Mua Đồ Trên Webshop [đọc: 54] 14-11
Hướng Dẫn Nâng Cấp Item [đọc: 75] 14-11
Hướng Dẫn Chi Tiết Hệ Thống Socket [đọc: 49] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP VÀ NÂNG CẤP DÒNG VÀNG HARMONY [đọc: 37] 14-11
ƯỚNG DẪN ÉP DÒNG TÍM 380 [đọc: 37] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 1 - WING 1 [đọc: 63] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 2 - WING 2 [đọc: 37] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 3 - WING 3 [đọc: 45] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP SÓI TINH - FENRIR [đọc: 12] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH - DARK RAVEN [đọc: 21] 14-11
Hướng Dẫn Ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 33] 14-11
Hướng Dẫn Ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 29] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP LINH TINH KHÁC [đọc: 37] 14-11
SỰ KIỆN CÔNG THÀNH CHIẾN [đọc: 25] 14-11
SỰ KIỆN HỖN NGUYÊN LÂU - EVENT CHAOS CASTLE [đọc: 15] 14-11
SỰ KIỆN HUYẾT LÂU - LÂU ĐÀI MÁU [đọc: 27] 14-11
Sự Kiện Quảng Trường Quỷ - Event Devil Square [đọc: 29] 14-11
Sự Kiện Pháo Đài Sói - Event Crywoft [đọc: 27] 14-11
SỰ KIỆN TRUY TÌM GM [đọc: 17] 14-11
SỰ KIỆN THIÊN GIỚI - SKY EVENT [đọc: 13] 14-11
KALIMA EVENT - ĐẠI CHIẾN KUNDUN [đọc: 17] 14-11
SỰ KIỆN BINH ĐOÀN PHÁP SƯ - BOSS ATTACK [đọc: 33] 14-11
SỰ KIỆN BINH ĐOÀN THỎ NGỌC - BLUE EVENT [đọc: 21] 14-11
SỰ KIỆN BINH ĐOÀN HOÀNG KIM - GOLDEN INVASION [đọc: 21] 14-11
Xem tất cả các bản tin
Event Time
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Hỗn Nguyên Lâu (Chaos Castle) 2, 3 23:00
Quảng Trường Quỷ ( Devil Square) 2, 3 23:45
Phù Thủy Trắng (White Wizard) 2, 3 00:15
Huyết Lâu (Blood Castle) 2,3 00:30
Rồng Đỏ 2, 3 00:45
Vua Xương (Skeleton King) 2, 3 01:15
Boss Vàng 2, 3 02:00
Thỏ Ngọc (Lunar Rabbit) 2, 3 02:15
Năm mới (New Year Event) 2, 3 04:00
Mùa Hè (Summer Event) 2, 3 06:20
Boss Vip 2 21:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU ONLINE HERO - ALPHA TEST 20/01/2024!